DL Cord

Pravidla letní soutěže NRF 2020

Publikováno


PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh marketingové soutěže, která je určená registrovaným zákazníkům provozovatele.
2. Provozovatel soutěže
2.1. Provozovatelem soutěže je obchodní společnost DL cord s.r.o., Pekárenská 738/54, České Budějovice 37004 IČ 63911175
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, registrovaná v databázi odběratelů provozovatele (má svůj unikátní zákaznický kód) Registrace je bez dalších podmínek možná při odběru jakéhokoliv zboží od provozovatele, za předpokladu uvedení alespoň těchto údajů o odběrateli : jméno + příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo, IČ, telefonické a emailové spojení.
3.2. Každý kupující, registrovaný v databázi odběratelů, bude za každou objednávku katalogových produktů NRF převyšující 5000 Kč + DPH zařazen do losování o hlavní ceny.
3.3. Podmínkou pro zařazení do slosování a pro případné předání ceny je skutečnost, že účastník soutěže nemá žádné neuhrazené závazky po splatnosti vůči provozovateli z titulu prodeje zboží nebo jiných produktů ze sortimentu provozovatele.
3.4. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru. Případná výhra nebude těmto osobám předána.
3.5. Ze soutěže jsou vyjmuty objednávky expresních středů a produktů jiným výrobců než NRF.
3.6 Denně lze zařadit do soutěže pouze jednu objednávku na jednoho registrovaného partnera
4. Termín a místo konání soutěže
4.1 Soutěž probíhá ve dnech od 1.7.2020 do 31.8.2020. Určení vítězů proběhne během září 2020 v sídle společnosti provozovatele České Budějovice, Pekárenská 738/54. Konkrétní termín bude upřesněn.
5. Ceny
5.1. Cenami v soutěži jsou
5.1.1.  1.cena - sada nářadí NRF
5.1.2.  2.cena - diagnostická sada NRF pro autoklima servis dle vyobrazení
5.1.3.  3.cena - pracovní oblečení
5.2. Podmínkou pro předání ceny je doručovací adresa účastníka v České nebo Slovenské republice.
Podrobná pravidla této marketingové akce Vám jsou k nahlédnutí v centrále společnosti provozovatele a nebo mohou být sděleny na uvedených kontaktech (email, telefon atd.)

KONTAKT:
DL cord s.r.o
Pekárenská 738/54
České Budějovice 37004
tel.+420387000201
mobil +420777773316
email : info@dlcord.cz

Štítky:

Ověrená kvalita našich produktů

Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů

Expresní zakázková výroba chladičů

Zkušená
technická podpora